Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Đưa ra những điểm nổi bật phần mềm quản lý sản xuất MMS1

Giải pháp sản xuất MMS1 là một giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả và toàn diện cho ngành công nghiệp sản xuất. Có thể nói đây là phần mềm quản lý doanh nghiệp có khả năng liên kết các bộ phận trong một công ty. Không những vậy, các phần mềm quản lý doanh nghiệp trong giải pháp quản lý ISAP có thể linh hoạt, tích hợp thành phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện: phần mềm sản xuất MMS1, phần mềm quản lý kho, phân phối cuộc gọi, phần mềm chăm sóc khách hàng,...
Phần mềm sản xuất MMS1 là hệ thống giải pháp tích hợp hoạt động trên diện rộng với khả năng bảo mật cao, hoạt động online, offline tạo lập thông tin mọi nơi và mọi lúc bằng cơ chế bản sao. Đây là giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả và toàn diện cho ngành công nghiệp sản xuất.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý sản xuất MMS1
MMS1 là hệ thống phần mềm tích hợp hoạt động trên mạng diện rộng với khả năng bảo mật nhiều tầng, hoạt động trong cơ chế trực tuyến và phi trực tuyến, tạo lập thông tin mọi nơi và mọi lúc bằng cơ chế bản sao. Khi sử dụng phần mềm sản xuất MMS1, thông tin lưu trữ rõ ràng nên quá trình ra quyết định đơn giản hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn trong việc quản lý do giảm thiểu xử lý dữ liệu trùng lặp trên một khối lượng lớn.
Khi dụng phần mềm sản xuất MMS1, doanh nghiệp có thể:
- Hợp nhất các thông tin giữa các bộ phận văn phòng và sản xuất
- Đưa ra đánh giá các hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, tổ chức, tối ưu hóa vật liệu đầu vào, ước lượng chi phí và thời gian thực của một chu kỳ sản xuất, thực hiện các thay đổi theo yêu cầu và gửi đơn đặt hàng đúng thời hạn.
- Kiểm soát được các công cụ cập nhật thông tin và ra quyết định
- Đưa ra được các chi phí cuối cùng và lãi thực của mọi đơn đặt hàng.
- Sử dụng phần mềm sản xuất MMS1 đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả
- Giảm thời gian chu kỳ sản xuất theo đơn đặt hàng và các thiệt hại kho bãi.
- Giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận
- Bảo mật dữ liệu

Phần mềm quản lý sản xuất MMS1 với những tính năng và đặc điểm nổi bật là lựa chon cho các doanh nghiệp. Mọi thông tin liên hệ hotline: 0962 464 466

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +