Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Phần mềm quản lý sản xuất MMS1 nhiều tinh năng hàng đầu phân khúc

Trong các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thương mại, ngoài việc quan tâm phát triển các kế hoạch, chiến lược về thương hiệu, thị trường, marketing, doanh nghiệp còn phải chú trọng vào hoạt động quản lý sản xuất. Quản lý sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Trong quá trình quản lý sản xuất, các nghiệp vụ cần được thực hiện theo đúng quy trình đòi hỏi tính chính xác, hiệu quả. Phần mềm sản xuất MMS1 ra đời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quá trình sản xuất.

Các quá trình phần mềm sản xuất MMS1:
- Thiết kế hệ thống sản xuất.
- Phương pháp tổ chức sản xuất.
Điều hành quá trình sản xuất.
Phần mềm sản xuất được xây dựng thực hiện các mục tiêu:
- Hoàn thành chức năng sản xuất, mang đến cho khách hàng hàng hóa với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
- Phần mềm sản xuất góp phần duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
- Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Khi sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, doanh nghiệp có được những lợi ích:
- Phần mềm quản lý sản xuất MMS1 quản lý 1 các chính xác, hàng hóa trong nhà kho, nhà máy, và các nhà máy gia công bên ngoài nơi có nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ, bán thành phẩm, và thành phẩm.
- Quản lý tổng hợp các quy trình nhiều quy trình tại các nhà máy hoặc các nhà máy gia công bên ngoài theo quy trình công nghệ sản xuất của công ty bạn.
-Kiểm tra toàn thời gian các nhiệm vụ sản xuất và số lượng hàng tồn kho được sử dụng tại nhà máy đặt ở nước ngoài, hoặc các nơi lân cận.
- Nhiệm vụ sản xuất hiển thị trên màn hình theo thời gian thực của các nghiệp vụ.
- Ngay lập tức xác nhận số lượng (vật liệu, số dư hàng tồn kho, hiệu suất sản xuất, v.v) đã được gửi cho một đơn vị sản xuất gia công trước đó.

Giải pháp quản lý ISAP với các phần mềm quản lý hàng đầu doanh nghiệp: phần mềm sản xuất, giải pháp quản lý kho, phần mềm chăm sóc khách hàng, phân phối cuộc gọi, phân mềm quan hệ khách hàng,...Mọi thông tin liên hệ hotline 0962464466 được tư vẫn chi tiết.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +