Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm sản xuất MMS1, những lợi ích bất ngờ.

Phần mềm là tổng hợp kinh nghiệm sản xuất đã được đúc kết qua thời gian nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất xây dựng một lộ trình quản lý khoa học, hiệu quả, từ quản lý đầu vào đến đầu ra, từ nguyên vật liệu, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, quản lý bán hàng… đến lập định mức sản phẩm, phân tích tình hình nguyên vật liệu thừa thiếu, tổng hợp các báo cáo rất giá trị cho ban lãnh đạo công ty.Giải pháp quản lý sản xuất MMS1 giúp doanh nghiệp khi sử dụng có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức của dự án… có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực: như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ trong quá trình sản xuất từ đó có thể dễ dàng định giá cho việc kinh doanh.
Những hiệu quả mà doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm sản xuất MMS1:
Dữ liệu đầu vào là các yếu tố liên quan đến kế hoạch sản xuất…và một số dữ liệu khác. Người dùng chỉ cần nhập một lần cho mọi hoạt động của phần mềm, qua đó khi truy xuất thông tin nhanh hơn và chính xác hơn. Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức của dự án… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực: nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công...
Phần mềm  sản xuất MMS1 sẽ cập nhật thông tin về việc sản xuất một cách đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như ban lãnh đạo công ty, ban chỉ đạo sản xuất, người sản xuất. . . Ứng dụng phần mềm sản xuất là công cụ quan trọng để doanh nghiệp khi sử dụng nâng cao năng lực quản lý, nắm bắt tình hình sản xuất, tình hình phát triển qua đó năng cao hiệu quả, năng xuất, lợi nhuận.

Xem thêm: Chọn mua phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp, hiệu quả

Các chức năng chính của phần mềm sản xuất MMS1 là gì?
Quản lý Kho:
- Tạo và quản lý kho
- Nhập, xuất kho, hàng hóa trả lại
- Quản lý  quá trình sản xuất
- Lập định mức sản phẩm
-  Lập lệnh sản xuất. Phân tích tình hình nguyên liệu, linh kiện trong kho để hỗ trợ lập lệnh sản xuất.
Quản lý nhà cung cấp: Các thông tin nhà cung cấp, công nợ
Quản lý Bán hàng: các thông tin liên quan tới khách hàng
Quản lý Tài chính: các khoản thu, các khoản chi phí
Báo cáo thống kê: việc tạo các báo cáo thống kê trở nên dễ dàng, chuyên nghiệp
Phần mềm với mỗi doanh nghiệp thực sự là cần thiết. Biết được tâm lý đó, nhiều công ty phần mềm ra đời. Idocnet tự hào là đơn vị cung cấp các phần mềm quản lý tốt nhất với hệ thống phần mềm với những đặc điểm phù họp với doanh nghi


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +