Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm chăm sóc khách hàng

Khách hàng đối với mỗi doanh nghiệp là tài sản vô giá, mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích, hiệu quả, và lọi nhuận. Vậy câu hỏi đặt ra làm sao để quản lý tập khách hàng hiệu quả? Bên cạnh đó, đối với công ty hoạt động lĩnh vực phần mềm, thì trải nghiệm khách hàng là vô cùng quan trọng. Idocnet - đơn vị cung cấp các loại phần mềm quản lý doanh nghiệp, có cuộc khảo sát và đưa ra những con số thống kê:- 92% Khách hàng đưa ra ý kiến về một công ty thông qua tương tác của họ với trung tâm hỗ trợ khách hàng
- 80% Công ty tin rằng họ cung cấp một trải nghiệm tốt cho khách hàng: 20% khách hàng đồng ý
- 73% Khách hàng sẽ từ bỏ sau một trải nghiệm không tốt về công ty: 85% Khách hàng sẽ kể cho người khác về những kinh nghiệm không tốt của họ
Do đó, khi nghiên cứu phát triển ra phần mềm, sự trải nghiệm của khách hàng là vô cùng quan trọng. Idocnet - đơn vị cung cấp phần quản lý tốt nhất mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị. Những phần mềm quản lý doanh nghiệp , idocnet cung cấp chi các doanh nghiệp gồm có: phần mềm sản xuất, giải pháp quản lý kho, phần mềm chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự,... Trong đó, phần mềm chăm sóc khách hàng làm quan trọng, cần thiết đối với mỗi doanh nghiêp.
Các phân hệ trong phần mềm chăm sóc khách hàng gốm có: phân phối cuộc gọi, quản lý thoog tin khách hàng tập trung, kiểm soát kênh tương  tác, tương tác khách hàng đa kênh: gọi điện, chat, tin nhắn SMS, website, email,..dịch vụ khách hàng, marketing hiệu quả, hệ thống báo cáo, tùy biến cao.
Lợi ích doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm chăm sóc khách hàng
- Về mặt thông tin: Quản lý thông tin tập trung, toàn diện, Tăng cường trao đổi thông tin, Kiểm soát tài nguyên thông tin
- Về mặt quản lý: Kiểm soát và lên kế hoạch tốt hơn, Điều hành mọi lúc mọi nơi, Trợ giúp ra quyết định
- Về mặt tài chính: tăng doanh thu và giảm chi phí
- Về mặt thương hiệu: Nhận diện thương hiệu, Quảng bá thương hiệu, Dịch vụ khách hàng

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +