Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Phầm mềm chăm sóc khách hàng hiệu quả ICIC bạn có biết?

ICIC một trong các loại phần mềm quản lý doanh nghiệp không thể thiếu. Để có được hiệu quả sử dụng cao nhất, doanh nghiệp bạn nên kết hợp sử dụng nhiều phầm mềm khác như: phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm quản ký kho, quản lý nhân sự,...Khách hàng đói với mỗi doanh nghiệp là quan trọng. Câu hỏi luôn được đặt ra làm sao để chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất. Phần mềm chăm sóc khách hàng ra đời, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

- Quản lý thông tin khách hàng tập trung
Khi sử dụng phần mềm chăm sóc khách hàng hiệu quả ICIC doanh nghiệp có thể quản lý thông tin khách hàng dễ dàng, tham chiếu đến lịch sử sử dụng phần mềm của khách hàng, lịch sử hỗ  trợ, chăm sóc khách hàng.
- Phần mềm chăm sóc khách hàng hiệu quả ICIC tương tác với khách hàng đa kênh:
Doanh nghiệp khi sử dụng có thể tương tác khách hàng đa kênh như gọi điện, chat, nhắn tin SMS, social network, website, email.
- Kiểm soát các kênh tương tác với khách hàng
- Dịch vụ khách hàng, marketing hiệu quả
- Hệ thống báo cáo toàn diện và tùy biến cao

Khi muốn xuất báo cáo. doanh nghiệp thao tác có những báo cáo đầy đủ, toàn diện và hiển thị trực quan dưới dạng đồ họa, bảng biểu.

Bên cạnh đó ICIC - phần mềm chăm sóc khách hàng ICIC có hệ thống giúp bạn quản lý được tất cả những cuộc gọi đến và đi, hệ thống tự động tiếp nhận cuộc gọi, hệ thống phân phối cuộc gọi tự động. Mọi trang thái của các điện thoại viên để được quản lý. Những chức năng giám sát/ ghi âm cuộc gọi khá hữu ích. Bên cạnh đó, iCIC còn cho phép bạn gọi nội bộ miễn phí và từ website tiến hành gọi đi.Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +