Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Những modun trong phầm mềm sản xuất MMS1

Mỗi doanh nghiệp việc ứng dụng phần mềm và công nghệ thông tin vào hoạt động doanh nghiệp trở nên phổ biến. Phần mềm đã mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích lớn và giá trị cao. Các loại phần mềm quản lý doanh nghiệp mang đến những giá trị to lớn, công tác quản lý trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng, cón số và dữ liệu tự động hóa, chính xác.
Quy trình  từ đặt hàng – sản xuất – đến giao hàng của giải pháp phần mềm quản lý sản xuất sẽ hỗ trợ tự động hóa quy trình sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời giúp việc quản lý các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lí sản xuất.

Một phần mềm sản xuất bao gồm bao gồm những phân hệ sau:
Phân hệ Quản lý sản xuất (QLSX) của phần mềm sản xuất có các tính năng chính đáp ứng tốt nhu cầu QLSX của doanh nghiệp.
Chức năng tập hợp nhu cầu sản xuất (MDS): tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng để lập ra những nhu cầu theo thời điểm
Chức năng lập kế hoạch sản xuất (MPS): chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp
Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP): hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất.
Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất (WIP): cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất.
Bên cạnh đó, phần mềm sản xuất tích hợp với các phần mềm khác để có thể có đươc các phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể nhất, mang đến cho doanh nghiệp bạn hiệu quả và năng suất tốt nhất.

Doanh nghiệp bạn đang băn khoan không biết đơn vị nào cung cấp các phần mềm uy tín. Hãy để Idocner sát cánh cùng doanh nghiệp bạn. Idocnet cung cấp đầy đủ các loại phần mềm như: giải pháp quản lý kho, quản lý nhân sự, phần mềm chăm sóc khách hàng,...Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +