Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Giải pháp quản lý kho Inventory hiệu quả, tính năng vượt trội

Idocnet – đơn vị cung cấp và tư vấn mua phần mềm quản lý, là đối tác của nhiều khách hàng có tên tuổi như Hyundai.VP Bank, Viglacera,…Odinas là kho giải pháp các phần mềm quản lý của doanh nghiệp bao gồm: phần mềm quản lý kho, phần mềm chăm sóc khách hàng, phân khối cuộc gọi, quản lý chuỗi - hệ thống phân phối, phần mềm chăm sóc khách hàng,…Giải pháp quản lý kho đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất và bán hàng là cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp làm việc hiệu quả, nhập liệu thông tin nhanh, chính xác, tiết kiệm được cả về chi phí và nhân công. Khi sử dụng giải pháp quản lý kho, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát tình trạng nhập - xuất - tồn và qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cùng tìm hiểu về những phân hệ trong giải pháp quản lý kho.
Quản lý nghiệp vụ bán hàng
Doanh nghiệp có thể tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh và tìm kiếm với nhiều tiêu chí khác nhau
Giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng được lưu rõ ràng.
Quản lý kho hàng và mua hàng
Quản lý danh mục phân nhóm hàng hóa, quản lý hàng hóa, lô, Date, số serial/ IMEI, hạn sử dụng/ bảo hành của từng serial/IMEI… Cho phép khai báo và quản lý kho hàng không giới hạn. Phần mềm cho phép sử dụng và cấu hình theo 2 quy trình: quy trình đầy đủ từ đơn đề nghị mua hàng đến đơn mua hàng rồi chuyển sang phiếu nhập kho và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước, hoặc có thể áp dụng ngay với phiếu nhập kho
Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...
Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng ...
Quản lý giá vốn theo các hình thức FIFO, LIFO, BQGQ ... và các báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng ....
Hỗ trợ  in mã vạch barcode trực tiếp từ phần mềm theo nhiều kiểu khác nhau Code 128, Code 39....
Sổ quỹ và sổ ngân hàng
Định nghĩa các lý do thu/ chi một cách dễ dàng và khoa học (tương tự như các tài khoản kế toán).
Có riêng module Phiếu chi/ phiếu thu để ghi chép các khoản thu chi phục vụ quản lý doanh nghiệp, và ghi chép các phiếu báo nợ, báo có khi giao dịch với ngân hàng
Báo cáo sổ quỹ bao gồm các giao dịch liên quan đến tất cả các chứng từ thu/ chi, số dư đầu kỳ và cuối kỳ.
Quản lý công nợ phải trả, phải thu
Khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý kho thì có riêng phần công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, rồi lập các báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).
Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…
Chuyển kho nội bộ
Chuyển giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công ty
Chuyển kho giữa các chi nhánh khác nhau trong công ty
Chuyển kho yêu cầu phải xác nhận (Approved), hoặc không yêu cầu xác nhận.
Điều phối viên chuyển kho có thể quản lý được trạng thái các phiếu chuyển trên toàn công ty (không chỉ trong 1 chi nhánh).
Lập báo cáo thống kê
Odinas IMS  hỗ trợ ban lãnh đạo quyết định thông minh hơn với các báo cáo đầy đủ, chi tiết. Bên cạnh đó có thể linh hoạt phân quyền và chia sẻ với bất kỳ ai. Mọi thông tin quan trọng nhất được kiểm soát, bảo mật trong sự quản lý của bạn với những biểu đồ dễ dàng tùy chỉnh.

Là đơn vị cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp bạn có thể yên tâm sử dụng phần mềm của công ty.

Xem thêm: Các phần mềm khác của doanh nghiệp: phần mềm sản xuất, phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý khách hàng, quản lý- hệ thống phân phối,...

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +