Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Cùng tìm hiểu về phần mềm quản lý kho Inventory

Phần mềm quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý  kho chuyên nghiệp. Cùng tìm hiểu về phần mềm quản lý kho Inventory với những chức năng nổi bật.Phần mềm quản lý kho cung cấp các thông tin tức thời thông tin tồn kho các hàng hoá vật tư của doanh nghiệp. Khi sử dụng phần mềm quản lý kho, tất cả các nghiệp vụ nhập xuất, điều chuyển hàng hoá, quản lý chi tiết từng hàng hoá vật tư đến từng vị trí cất giữ đều được quản lý một cách khoa học. Chu trình kiểm tra đầy đủ chặt chẽ tránh sai sót, đảm bảo số lượng dư hàng hóa thực tế đúng với sổ sách lưu trữ. Ngoài ra, phần mèm quản lý kho có những modun tính giá vốn hàng tồn kho, tự động hạch toán kế toán, kết nối với phần mềm kế toán để có thể truy xuất, kết nối thông tin dễ dàng. bên cạnh đó, những modun tự động tạo lập các báo cáo quản trị phân tích chi tiết, tổng hợp về hàng hoá vật tư tồn kho nhằm tối ưu hóa vòng luân chuyển hàng hóa cũng như lượng hàng tồn kho dự trữ hiệu quả hơn.
Chức năng phần mềm quản lý kho:
Quản lý kế hoạch sản xuất
Phần mềm quản lý kho có chức năng lập kế hoạch sản xuất nhằm cân đối lượng thành phẩm sản xuất trong kỳ, thành phẩm tồn kho cuối kỳ và đặc biệt kết hợp với định mức sản xuất nhằm cân đối nhu cầu sử dụng vật tư  nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, tối ưu hóa vòng luân chuyển tồn kho.
Quản lý yêu cầu và cấp phát đầu tư
Quản lý yêu cầu xuất vật tư theo bộ phận, phòng ban, phân xưởng khi có yêu cầu sử dụng. Phần mềm quản lý kho cho phép quản lý  theo yêu cầu yêu cầu đột xuất, yêu cầu theo kế hoạch sản xuất, … nội dung yêu cầu, thời gian yêu cầu, số yêu cầu. 
Quản lý xuất kho theo yêu cầu
Phần mềm quản lý kho có thể linh hoạt xây dựng theo các nghiệp vụ mang những yêu cầu riêng của mỗi doanh nghiệp.
Quản lý nhập kho
Quản lý công tác nhập kho thành phẩm sản xuất, nhập kho do thừa kiểm kê, nhập kho vay mượn.
Với những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý kho, doanh nghiệp khi sử dụng sẽ có những hiệu quả trong công tác quản lý, tiết kiệm được nhiều chi phí.

Bên cạnh phần mềm quản lý kho, để có được các loại phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả, Idocnet cung cấp đến cho các doanh nghiệp những phần mềm như: phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm chăm sóc khách hàng hiệu quả, phân phối cuộc gọi, quản lý nhân sự,...

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +